Wesołe przedszkole w Wilkowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-004/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Wilków

Wartość ogółem: 222753,92

Wydatki kwalifikowalne: 222753,92

Dofinansowanie: 189340,83

Dofinansowanie UE: 189340,83

Nazwa beneficjenta: Gmina Wilków

NIP beneficjenta: 7521359196

Kod pocztowy: 46-113

Miejscowość: Wilków

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

programy ke, wzor weksla, janów lubelski szkoły, zachowanie kulturowe, pup jedrzejow praca, podaj dwie korzyści polityczne wynikające z członkostwa polski w ue, 136 dni po 13 lipca, sieradz województwo, słowenia unia, republika wiadomosci, rudy lisek, uczelnie prywatne lublin, kontekście, mapa lini kolejowych w polsce, plan rewitalizacji, ue mapa, sl2014, praca bolesławiec pup, program life

yyyyy