Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-007/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Niwiska

Wartość ogółem: 386940

Wydatki kwalifikowalne: 386940

Dofinansowanie: 328899

Dofinansowanie UE: 328899

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie PROMYK

NIP beneficjenta: 8141683560

Kod pocztowy: 36-147

Miejscowość: Hucisko

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

pociąg białystok bielsk podlaski, zmiana najemcy w tbs ze wskazaniem, województwa lubelskiego, dodatek zadaniowy w służbie cywilnej, technikum w janowie lubelskim, bariera wejścia, dofinansowania dla samozatrudnionych, północ południe odc 7, gowin wykształcenie, tarcza dla przedsiębiorców 2022, lista celów, rozliczenie ryczałtowe na czym polega, zs1 swidnica, polska regiony

yyyyy