Wesoły Przedszkolak

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-046/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Koprzywnica

Wartość ogółem: 406356,16

Wydatki kwalifikowalne: 406356,16

Dofinansowanie: 345402,74

Dofinansowanie UE: 345402,74

Nazwa beneficjenta: Gmina Koprzywnica/ Przedszkole „Pod Sosnami”

NIP beneficjenta: 8641756380

Kod pocztowy: 27-660

Miejscowość: Koprzywnica

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

gościeradów, rozliczenie dofinansowania z pup wzór, czerwone serduszko, jak zmienić adres w aplikacji kwarantanna, zaswiadczenie z zusu, konkursy spożywcze, biznes plan online, praca woj lubelskie, obwodnica myśliny, skrót mśp, wyszukiwarka krs online, sygnatura zdrowia, powierzchnia polski a ukrainy, portal 1, forum branzy eventowej, kredyt działalność gospodarcza, umowa partnerska na rzecz realizacji projektu

yyyyy