Więcej dzieci w przedszkolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-017/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat koszaliński

Gmina: Bobolice

Wartość ogółem: 120920

Wydatki kwalifikowalne: 120920

Dofinansowanie: 120920

Dofinansowanie UE: 102782

Nazwa beneficjenta: Przedszkole Samorządowe w Bobolicach

NIP beneficjenta: 4990262384

Kod pocztowy: 76-020

Miejscowość: Bobolice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat koszaliński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

hrubieszów na rowerach, portalpodroznych, ustwa, www lasy państwowe pl, urząd marszałkowski kielce pracownicy, uniwersytet siedlecki, urzędowe poświadczenie prawidłowości działania urządzenia, pzp 2020, 02 luty 2021, logowanie urzad skarbowy, zasoby organizacyjne, jednoosobowa spółka skarbu państwa

yyyyy