Więcej – lepiej – program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Rydułtowach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-056/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Rydułtowy

Wartość ogółem: 817930

Wydatki kwalifikowalne: 817930

Dofinansowanie: 805661,05

Dofinansowanie UE: 695240,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Rydułtowy / Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Kownackiej

NIP beneficjenta: 6472155598

Kod pocztowy: 44-280

Miejscowość: Rydułtowy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

niepełnosprawni 2021, nebbud recepta, zsp2 oława, cross match badanie, 2020 roku, urząd miejski bytom praca, skrot pkb, wskaż zdanie które dotyczy komórek jajowych, spółdzielnia mieszkaniowa hrubieszów, pup ilawa, dotacje na założenie firmy dla pracujących 2022, typy projektów

yyyyy