Więcej, lepiej, weselej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-033/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Kietrz

Wartość ogółem: 123025

Wydatki kwalifikowalne: 123025

Dofinansowanie: 121179,62

Dofinansowanie UE: 104571,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Kietrz

NIP beneficjenta: 7481518629

Kod pocztowy: 48-130

Miejscowość: Kietrz

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2011

promyk nadziei 106, zs kolno, śląskie inwestujemy w talenty, opolskie agroturystyka, urząd skarbowy kraków praca, przesunięcie budynku względem projektu, światowid łubowo, www.tygodnik.pl, rozwój miast, monika kwaśnik

yyyyy