Więcej umiem, więcej mogę.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-125/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Więcbork

Wartość ogółem: 361433,96

Wydatki kwalifikowalne: 361433,96

Dofinansowanie: 307218,87

Dofinansowanie UE: 307218,87

Nazwa beneficjenta: Gmina Więcbork

NIP beneficjenta: 5040025842

Kod pocztowy: 89-410

Miejscowość: Więcbork

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

covid 15.04, dofinansowanie na zakup ziemi 2021, dzień dobry witam serdecznie, zbiór, portal wm pl, skuteczni, art 32 prawo budowlane, pozyczka 20 tys, 34300, morskie centrum nauki, w politce, multimedia awaria 2020, ile jest państw europy, firmy katowice, inea m1

yyyyy