Więcej wiem-więcej potrafię

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-847/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Gmina: Kolno – miasto

Wartość ogółem: 200000

Wydatki kwalifikowalne: 200000

Dofinansowanie: 180000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Miasto Kolno/Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie

NIP beneficjenta: 7211140977

Kod pocztowy: 18-500

Miejscowość: Kolno

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

wojewódzki plan gospodarki odpadami, trzy sposoby gospodarczego wykorzystywania rzek, tablica praca krakow, przeniesienie gniazdka elektrycznego bez kucia, mózg komputera, co oznacza skrot kk, no ja pier powinno wyjść inaczej, kraków, małopolskie, grzegórzki, nfz poznań przeglądarka, kwarantanna na słowacji, 9.2, formularz z 15, od kiedy przybywa dnia 2019, wyszukiwarka dotacji, gus sprawozdania 2021, firmy w lublinie, kształtowanie przestrzeni

yyyyy