Więcej wiemy i potrafimy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-167/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Ludwin

Wartość ogółem: 123479,95

Wydatki kwalifikowalne: 123479,95

Dofinansowanie: 110679,95

Dofinansowanie UE: 104957,96

Nazwa beneficjenta: Gmina Ludwin / Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa im. Zgrupowania Partyzanckiego „Jeszcze Polska nie zginęła” w Ludwinie

NIP beneficjenta: 7132420955

Kod pocztowy: 21-075

Miejscowość: Ludwin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/22/2011

dom opieki wrocław, rzeka na ukrainie i białorusi, zs1 bełżyce, biedronka podskarbińska godziny otwarcia, uzupełnij zapisy pod rysunkami, jak sprawdzić czy firma dostała dofinansowanie z tarczy, niezrealizowany razem czy osobno, norma godzinowa marzec 2021, uzupełnij tabelę dotyczącą postaci historycznych, tranpolina, jaki kurs zawodowy oplaca sie zrobic, uzupełnij definicję people who live around you are your, aneta falkowska, koronawirus skutki, niezbedne programy, ministerstwo rolnictwa departamenty, deloitte polska

yyyyy