Więcej wiesz, ciekawiej żyjesz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-090/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Strzegom

Wartość ogółem: 36000

Wydatki kwalifikowalne: 36000

Dofinansowanie: 36000

Dofinansowanie UE: 30600

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rogoźnicy

NIP beneficjenta: 8842584566

Kod pocztowy: 58-152

Miejscowość: Rogoźnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/15/2013

pułtuszczak.pl, numer gospodarstwa rolnego ile cyfr, kraków tablica praca, iws, msp 3, mieszkania dobiegniew, krzysztof kondraciuk gddkia, zatrudnienie wspomagane, sudop wyszukiwarka, sense consulting, zdawkowe, lxxii jaka to liczba, urzad miasta tarnow, marsa żołnierska wizualizacja, działalność gospodarczą w polsce a usługi za granicą, jak sprawdzić co jest na recepcie, zwoltex łódź, urząd marszałkowski województwa łódzkiego

yyyyy