Wiedza dla Ciebie – działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach powiatu jarosławskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-158/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina:

Wartość ogółem: 252080,35

Wydatki kwalifikowalne: 252080,35

Dofinansowanie: 252080,35

Dofinansowanie UE: 214268,3

Nazwa beneficjenta: Płocica Mariusz – Firma Usługowo – Handlowa „ABM”, Studium Języków Obcych

NIP beneficjenta: 7921000843

Kod pocztowy: 37-500

Miejscowość: Jarosław

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010

przykłady miłosierdzia, zgodne, wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolu, 144 kzk gop, promyk nadzieji 131, opis opis, pokój numer 309 odcinek 50

yyyyy