WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-027/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Kamień

Wartość ogółem: 214583,18

Wydatki kwalifikowalne: 214583,18

Dofinansowanie: 192083,18

Dofinansowanie UE: 182395,7

Nazwa beneficjenta: GMINA KAMIEŃ/ Zespół Szkół w Strachosławiu

NIP beneficjenta: 5632398867

Kod pocztowy: 22-113

Miejscowość: Strachosław

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

chwytliwe nazwy, szkoła muzyczna przemyśl, w polsce nie występują, urząd pracy nowy dwór gdański, okselot, gus gov, w.polityce, rządowy, zalaczniki, deklaracja wjazdu do niemiec do wydruku, próg garażowy castorama, rodzaje państw, średnie kursy euro, pfe, zakaz jedzenia mięsa w piątek zniesiony, meble holenderskie przeworsk, alfa i omega głogów, dąbrowa górnicza mydlice, prezetacja, usc aleksandrów łódzki, klaster przemysłowy

yyyyy