Wiedza fundamentem sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-172/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina:

Wartość ogółem: 221832,4

Wydatki kwalifikowalne: 221832,4

Dofinansowanie: 190304,4

Dofinansowanie UE: 188557,54

Nazwa beneficjenta: Powiat Biłgorajski

NIP beneficjenta: 9181993847

Kod pocztowy: 23-400

Miejscowość: Biłgoraj

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

multimedia awaria 2020, pup w augustowie, ustawa pzp z 2004, 08.08 znaczenie, miastków kościelny, urzad pracy strzyżów, rejestr zamówień publicznych wzór 2021, mwc 2021, dotacja z pup 2021, hodowla królików dotacje, tarnow hodowla szopow, agroturystyka śląskie, przedszkole nowy tomyśl, zdz andrychów kursy

yyyyy