Wiedza gwarancja sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-160/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina:

Wartość ogółem: 431984

Wydatki kwalifikowalne: 431984

Dofinansowanie: 431984

Dofinansowanie UE: 367186,4

Nazwa beneficjenta: Powiat Kraśnicki

NIP beneficjenta: 7151716935

Kod pocztowy: 23-210

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

niebagatelna, realokacja, pomoc dla firm 2022, co może wspólnota mieszkaniowa, 139 promyk nadziei, politycy pl, ustawa o gospodarce nieruchomościami streszczenie, dlatego czy dla tego

yyyyy