Wiedza i kompetencje droga do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-461/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Gmina: Sokółka

Wartość ogółem: 671100

Wydatki kwalifikowalne: 671100

Dofinansowanie: 671100

Dofinansowanie UE: 570435

Nazwa beneficjenta: Gmina Sokółka

NIP beneficjenta: 5450004911

Kod pocztowy: 16-100

Miejscowość: Sokółka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

bydgoszcz województwo, bylina wodna inaczej, przeredaguj zdanie tak by wyeliminować podkreślone wyrazy obcego pochodzenia, koszty zarządu nieruchomością wspólną, rodzinna wieś justyny kowalczyk, przyczyny chorób cywilizacyjnych, polsce

yyyyy