Wiedza i nowe perspektywy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-105/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Lniano

Wartość ogółem: 228399,14

Wydatki kwalifikowalne: 228399,14

Dofinansowanie: 194139,27

Dofinansowanie UE: 194139,27

Nazwa beneficjenta: Gmina Lniano

NIP beneficjenta: 5591130724

Kod pocztowy: 86-141

Miejscowość: Lniano

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski / Powiat świecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

cop.lodzkie.pl, gus portal sprawozdawczy, ulga podatkowa pojedyncza, dotacja dla młodych, pomoc dla rolników 2022, dino margonin, staż ze środków unijnych 2021, magia polskich ziół pdf, kiepurex wapiennik, „nabór ekspertów”, dom polsko słowacki gorlice, leszek dzięgielewski, pup strzelce krajenskie

yyyyy