Wiedza i umiejętności.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-004/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Jemielnica

Wartość ogółem: 149324

Wydatki kwalifikowalne: 149324

Dofinansowanie: 149324

Dofinansowanie UE: 126925,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Jemielnica

NIP beneficjenta: 7561877980

Kod pocztowy: 47-133

Miejscowość: Jemielnica

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

programy naukowe, jelita wiedzą lepiej pdf, nepotyzm definicja, brzesc ukraina, edycja, zapoznaj się z treścią wybranych żądań ogłoszonych w 1980, zawart, gry dla chorych na alzheimera

yyyyy