Wiedza kluczem do lepszej przyszłości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-773/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Grodzisko Dolne

Wartość ogółem: 414529,8

Wydatki kwalifikowalne: 414529,8

Dofinansowanie: 414529,8

Dofinansowanie UE: 352350,33

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodzisko Dolne

NIP beneficjenta: 8161570014

Kod pocztowy: 37-306

Miejscowość: Grodzisko Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

szpital odc 752, łazienka dla niepełnosprawnych wymogi, koronawirus 27.01.2022, dofinansowanie na otwarcie firmy, wyjaśnij czym się różni bezpieczeństwo osobiste od bezpieczeństwa zbiorowego, tymienieckiego 3, wiadukt batorego zielona góra, urząd pracy w brzegu, kalendarz świąteczny, krajowy instytut funduszy unijnych oszuści, projekty dla osób starszych, w tabeli przedstawiono wybrane dane dotyczące dwóch jednostek administracyjnych polski w 2014 roku, dotacje na rozpoczęcie działalności 2021 lubelskie, konsultacje umowy partnerstwa, 16001, wyjaśnij znaczenie bariery fizycznej w powstawaniu gatunków, pup zlotow

yyyyy