Wiedza kluczem do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-007/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Krzepice

Wartość ogółem: 156802,77

Wydatki kwalifikowalne: 156802,77

Dofinansowanie: 156802,77

Dofinansowanie UE: 133282,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Krzepice/Zespół Szkół w Starokrzepicach

NIP beneficjenta: 5741897055

Kod pocztowy: 42-161

Miejscowość: Starokrzepice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

kursy zawodowe wrocław, wewnętrzny dziedziniec otoczony ze wszystkich stron ścianami budynku, programy 2021, ekonomizacja jezyka polskiego, koronawirus śląskie, urbanizacja obejmuje zarówno powstawanie nowych miast, praca dla 50+ w poznaniu, portal dobczyce, wicepremier polski 2020, pup biłgoraj praca, niebezpieczne substancje, na mapie zaznaczono granice państw oraz trasę podróży turysty, tabletki na poprawienie ostrości widzenia, firma sprzątająca wniosek o dotację, pisma urzędowe jaka czcionka i rozmiar

yyyyy