Wiedza kluczem do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-083/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat mogileński

Gmina:

Wartość ogółem: 1103366,13

Wydatki kwalifikowalne: 1103366,13

Dofinansowanie: 937861,21

Dofinansowanie UE: 937861,21

Nazwa beneficjenta: Powiat Mogileński

NIP beneficjenta: 5571675107

Kod pocztowy: 88-300

Miejscowość: Mogilno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat mogileński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

roman jagieliński, www transport gov pl, dwanaście stacji, parafia bytom łagiewniki, aktualne konkursy internetowe, ritpol, power gov, portal placówek niepublicznych, kalkulator wyliczenia dodatku mieszkaniowego, s11 kępno odcinek ii, itd kontakt infolinia, obliczanie kapitału początkowego krok po kroku 2017, poprawa prawa

yyyyy