Wiedza na talerzu – warsztaty dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz humanistycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-387/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 1348632,09

Wydatki kwalifikowalne: 1348632,09

Dofinansowanie: 1348632,09

Dofinansowanie UE: 1146337,28

Nazwa beneficjenta: Miasto Jelenia Góra

NIP beneficjenta: 6110003899

Kod pocztowy: 58-500

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski / Powiat m. Jelenia Góra

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

żyj zdrowo, cwp pl, lokalne grupy działania dotację 2021, bgk tarcza antykryzysowa, jak oblicza się wielkość rynku, jak pisać, podhalanska

yyyyy