„Wiedza naszym kapitałem”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-201/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Suchy Dąb

Wartość ogółem: 848500

Wydatki kwalifikowalne: 848500

Dofinansowanie: 848500

Dofinansowanie UE: 721225

Nazwa beneficjenta: GMINA SUCHY DĄB

NIP beneficjenta: 5931090485

Kod pocztowy: 83-022

Miejscowość: Suchy Dąb

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

dawny kraj rządzony przez szacha, mazowiecki szpital specjalistyczny im dr józefa psarskiego w ostrołęce, gov pl, pierwszy urząd skarbowy gdańsk, komplex nieruchomości, szabelski torty, www pup zamosc pl, pkb miast polski, pup gizycko, orsay galeria północna, newsletterów, specjalizacje priorytetowe 2022, pożar w manasterzu, umieścić po angielsku

yyyyy