Wiedza naszym kapitałem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-076/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Lewin Brzeski

Wartość ogółem: 145063,31

Wydatki kwalifikowalne: 145063,31

Dofinansowanie: 145063,31

Dofinansowanie UE: 123303,81

Nazwa beneficjenta: Centrum Ewaluacji i Zarządzania Projektami

NIP beneficjenta: 7541892083

Kod pocztowy: 45-217

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

dotacja na otwarcie firmy, porzyczka, up wysokie mazowieckie, przyporządkuj wymienionym cechom klimatu europy, wykaz beneficjentów dopłat bezpośrednich 2021, pomoc dla mikrofirm, domowe ktg, założenie znacznika do guza, pozyczki online 2017, stowarzyszenie dobry dom, zamiana mieszkania bytom, baza pytan pes, pcpr parczew, prąd 3.0, www.zycie-gostynia.pl, lublin kraśnik trasa, basen strawczyn cennik, michał byliniak, szacunek inaczej, program praca dla młodych

yyyyy