Wiedza otwiera horyzonty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-230/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żuromiński

Gmina: Bieżuń

Wartość ogółem: 105225

Wydatki kwalifikowalne: 105225

Dofinansowanie: 105225

Dofinansowanie UE: 89441,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Bieżuń

NIP beneficjenta: 5110265245

Kod pocztowy: 09-320

Miejscowość: Bieżuń

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żuromiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

www.tablica.pl, nachylenie podjazdu dla niepełnosprawnych, maszyna do zbierania kamieni własnej roboty, urzad pracy ełk, zdrowie psychiczne dzieci, miasto jako przestrzeń destrukcji, kociewiak facebook, popraw szyk wyrazów w zdaniach, sterowiec nad tychami, wykup mieszkań komunalnych warszawa 2018, rsz konin, hebe pasaż łódzki, punktowanie konkursowe.eu

yyyyy