Wiedza – paszport do lepszej przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-081/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Warlubie

Wartość ogółem: 171608

Wydatki kwalifikowalne: 171608

Dofinansowanie: 145866,8

Dofinansowanie UE: 145866,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Warlubie

NIP beneficjenta: 5591005054

Kod pocztowy: 86-160

Miejscowość: Warlubie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

beneficjenci dopłat, poręczenie cywilne wzór, przychodnia edukacja stalowa wola, pup w brzozowie, spadnięcie lustra, tabela odszkodowań w niemczech, doniosłość albo tylko stawka, bissa stargard, slowacja polska typy, praca krzyż wielkopolski, powietrze tychy, wiceminister, lampa do wzrostu roslin, co to jest zbiornik retencyjny, pomoc w znalezieniu pracy, urząd gminy łobżenica

yyyyy