„Wiedza paszportem do przyszłości”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-011/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 937420

Wydatki kwalifikowalne: 937420

Dofinansowanie: 796807

Dofinansowanie UE: 796807

Nazwa beneficjenta: GMINA SUCHY DĄB

NIP beneficjenta: 5931090485

Kod pocztowy: 83-022

Miejscowość: Suchy Dąb

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

staz unijny kwota 2022, stan tynk niedźwiedź, praca administracja wrocław, niepełnosprawni 2021, spłata pożyczki, forum resovii, szkoła muzyczna w pile, kod choroby m75, talenty małopolski 2019, tabela euro 2020 pdf, medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach pdf, agencja rozwoju regionalnego, sieradz rynek, wskaż korzyści płynące z globalizacji

yyyyy