Wiedza poszerza horyzonty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-241/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Abramów

Wartość ogółem: 312160

Wydatki kwalifikowalne: 312160

Dofinansowanie: 269280

Dofinansowanie UE: 265336

Nazwa beneficjenta: Gmina Abramów/Gimnazjum im.Jana Pawła II w Abramowie

NIP beneficjenta: 7141701955

Kod pocztowy: 21-143

Miejscowość: Abramów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011

budżet unii europejskiej, obecność komórek strefy przekształceń, pup w kępnie, koronawirus śląsk, zaświadczenie o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, program e!, przeglądarka olx, obowiązki opiekuna stażu, olsztyn głowackiego, wnioski końcowe, jak długo przechowywać faktury, kursy zawodowe bielsko-biała, korzysta, jak sprawdzić kiedy ktoś zawarł znajomość na fb, druki gus 2022, twoja-decyzje.eu, zakład energetyczny żyrardów

yyyyy