Wiedza szansą na dobrą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-082/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 655580

Wydatki kwalifikowalne: 655580

Dofinansowanie: 655580

Dofinansowanie UE: 557243

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok

NIP beneficjenta: 5420304637

Kod pocztowy: 15-950

Miejscowość: Białystok

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

s5 gniezno żnin, baza usług rozwojowych parp, zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy nauczyciela, fundacja scp, usługi opiekuńcze ustawa o pomocy społecznej, www.rpwdl.csioz.gov.pl, wszystkie ogłoszenia, zobowiązanie do zapłaty wzór, transport multimodalny definicja, budżet jst, miasto niedaleko starachowic, dopłaty unijne dla rolników, kolorowy na czapce górnika

yyyyy