Wiedza szansą na lepszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-098/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Drelów

Wartość ogółem: 979115

Wydatki kwalifikowalne: 979115

Dofinansowanie: 872715

Dofinansowanie UE: 832247,75

Nazwa beneficjenta: GMINA DRELÓW

NIP beneficjenta: 5372550509

Kod pocztowy: 21-570

Miejscowość: DRELÓW

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

projekt domu dla seniora, urzad pracy rybnik, pfron pracodawcą, pois.gov.pl, pkps, dobrawa imie, 31 kwietnia, inea rachunek, chorzow eu, czy poniższe równości są prawdziwe wpisz tak lub nie, kiedy zamkną szkoły listopad 2021, szybkie dodanie eu, żłobek nr 1 białystok, uścimów

yyyyy