Wiedza szansą na lepsze jutro!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-272/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Przemyśl

Wartość ogółem: 321768

Wydatki kwalifikowalne: 321768

Dofinansowanie: 283155,84

Dofinansowanie UE: 273502,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Przemyśl

NIP beneficjenta: 7952306299

Kod pocztowy: 37-700

Miejscowość: Przemyśl

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl / Powiat przemyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu, punkt nemo gdzie się znajduje, ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl, aleksandra grabarczyk, specustawa projekt, żłobek legnica, negocjacje bez ogłoszenia, legnic, rpo gov, www firma gov pl wyszukiwarka, koronawirus 2 kwietnia 2021, deski stare drewno, euro 2021: gdzie, polska granica z białorusią mapa, rozporzadzenie covid, kasta ksiegowych obniza pensje, stowarzyszenie szczecińskiego obszaru metropolitalnego, dzielnice lublina z ulicami

yyyyy