Wiedza to dopiero początek.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-032/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Grębów

Wartość ogółem: 309706,28

Wydatki kwalifikowalne: 309706,28

Dofinansowanie: 270114,08

Dofinansowanie UE: 263250,34

Nazwa beneficjenta: Gmina Grębów/Zespół Szkół w Stalach

NIP beneficjenta: 8672039225

Kod pocztowy: 39-400

Miejscowość: Tarnobrzeg

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Tarnobrzeg / Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

innovation coach, na mapie przedstawiono jaki procent lądów zajmują w przybliżeniu, dotacje na otwarcie firmy 2021 urząd pracy, więcej przejdź, pierwszy stół, dotacja z lgd, nie dotyczy razem czy osobno, urządzenie kuchenne z regulacją temperatury krzyżówka, zapisz w wyznaczonych miejscach po dwa skutki podanych wydarzeń, centrum interwencji kryzysowej warszawa, badania na rynek, slownik a, finansowanie działalności gospodarczej, odpowiedz na pytania zaznaczając właściwe odpowiedzi w niektórych punktach, elementy infrastruktury, potwierdzenie otrzymania zaliczki

yyyyy