Wiedza to przyszłość – projekt na rzecz podniesienia jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-151/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica

Wartość ogółem: 96661,2

Wydatki kwalifikowalne: 96661,2

Dofinansowanie: 84391,2

Dofinansowanie UE: 82162,02

Nazwa beneficjenta: Biznes Serwis Internet i Marketing

NIP beneficjenta: 8721972312

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Dębica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

gmina trawniki, kprm.nabory, klimatyzacja malbork, seka wrocław, rehabilitacja legnica, praca niania legnica, świadczenie społeczne wypłacane osobom które zakończyły pracę zawodową, monitoring suszy 2020

yyyyy