Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-067/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Wręczyca Wielka

Wartość ogółem: 281170,9

Wydatki kwalifikowalne: 281170,9

Dofinansowanie: 247430,4

Dofinansowanie UE: 210315,84

Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

NIP beneficjenta: 5730108310

Kod pocztowy: 42-202

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

śląskie centrum leczenia oczu, urząd miasta lublin, szczegółowe, ankieta przykłady, oznaczenie drzwi na projekcie, pokój numer 309 odcinek 13 cda, urząd pracy konin oferty, wyciąg zawierający cenę towaru lub usługi, jak opracować ankietę, procedowanie, aktywności, krótkie cytaty o niepełnosprawności, nakład a koszt, polska – słowacja granica

yyyyy