Wiedza+Kompetencje=Sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-005/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Gmina: Krapkowice

Wartość ogółem: 348792,5

Wydatki kwalifikowalne: 348792,5

Dofinansowanie: 348792,5

Dofinansowanie UE: 296473,63

Nazwa beneficjenta: Orinoko Szkolenia i Doradztwo Beata Kaczor

NIP beneficjenta: 7542568829

Kod pocztowy: 45-362

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

program excel nie może otworzyć pliku ze względu na nieprawidłowy format lub rozszerzenie pliku, powiatowy urząd pracy głubczyce, na temat pl wiadomosci, prawo oświatowe 2021, żłobek ostrzeszów, urzad pracy swidnica, faktura korygująca pdf, urząd pracy lezajsk, licencja praw autorskich, najwieksze miasta europy, andżelika możdżanowska, sls.pzu.pl

yyyyy