Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-202/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Żukowo

Wartość ogółem: 574597,31

Wydatki kwalifikowalne: 574597,31

Dofinansowanie: 488407,71

Dofinansowanie UE: 488407,71

Nazwa beneficjenta: Gmina Żukowo

NIP beneficjenta: 5890011654

Kod pocztowy: 83-330

Miejscowość: Żukowo

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

pisanie pisma, związki zawodowe, zasada minimum, znaki że on ci się oświadczy, rewitalizacja w polsce, sztuczne zielone ściany

yyyyy