Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-150/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Kępice

Wartość ogółem: 962524,3

Wydatki kwalifikowalne: 962524,3

Dofinansowanie: 818145,65

Dofinansowanie UE: 818145,66

Nazwa beneficjenta: Gmina Kępice

NIP beneficjenta: 8391003595

Kod pocztowy: 77-230

Miejscowość: Kępice

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

kurs euro 24.06.2021, dotacje na działalność 2019, rpo wielkopolskie, bogaczowice, zabezpieczenia rzeczowe, jak długo przechowywać dokumenty księgowe, duże miasto stanowiące centrum administracyjne gospodarcze i kulturalne, 104 promyk nadziei, koszty pośrednie, ewaluacja co to jest, ile krajów znajduje się w obrębie morza bałtyckiego, największe polskie katastrof cda, jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy 2018, podkreśl trzy negatywne skutki bezrobocia, wpisz do tabeli jednostki podanych wielkości fizycznych oraz nazwy, hrubieszów imprezy 2021, punkt szczepień obrazkowa 18, konopnica mapa, przedszkole 5 wschowa, departament edukacji białystok, słownik budowlany

yyyyy