Wiedzieć więcej, umieć lepiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-212/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Koniecpol

Wartość ogółem: 241003

Wydatki kwalifikowalne: 241003

Dofinansowanie: 241003

Dofinansowanie UE: 204852,55

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Koniecpol

NIP beneficjenta: 9490047604

Kod pocztowy: 42-230

Miejscowość: Koniecpol

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski / Powiat myszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

lampy do wzrostu roślin, covid 22 kwietnia, opinia o odbytym stażu wzór, jednostkami drogi są, punkt, pity 2014 gov, plakat euro 2021, zarządzanie projektami unijnymi, karta przestrzeni publicznej, be vis miami tekst, pzn org pl, wykresy funduszy, pomoc dla firm jednoosobowych koronawirus, 96 kzk gop, region polska

yyyyy