Wiedzieć więcej – wykorzystaj szansę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-047/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Szastarka

Wartość ogółem: 899980,2

Wydatki kwalifikowalne: 899980,2

Dofinansowanie: 790905,2

Dofinansowanie UE: 764983,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Szastarka

NIP beneficjenta: 7151675797

Kod pocztowy: 23-225

Miejscowość: Szastarka

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

południowa obwodnicy warszawy, nowy tygodnik lobeski, na rachunku bankowym wpisanie premii od złożonych oszczędności, pożyczka na rozwój turystyki podlaskie, prezentacja

yyyyy