Wiejska szkoła – duże szanse

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-362/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Grębów

Wartość ogółem: 199497,22

Wydatki kwalifikowalne: 199497,22

Dofinansowanie: 175423,22

Dofinansowanie UE: 169572,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Grębów – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

NIP beneficjenta: 8671973076

Kod pocztowy: 39-410

Miejscowość: Grębów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

dofinansowanie na zatrudnienie babci, w tekście scharakteryzowano działania sądów z czasów, www.wpiszkod.pl instrukcja, eid 2021, gimnazjum lelow, kompetencje kluczowe w przedszkolu 2018, urząd pracy wąbrzeźno, trasa s61, manpower lodz, czyste powietrze katowice, opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3, kurs spawacza warszawa

yyyyy