Wiejska szkoła = Nowoczesna szkoła

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-948/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Bielsk Podlaski

Wartość ogółem: 584986,7

Wydatki kwalifikowalne: 584986,7

Dofinansowanie: 522736,5

Dofinansowanie UE: 497238,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Bielsk Podlaski

NIP beneficjenta: 5432063174

Kod pocztowy: 17-100

Miejscowość: Bielsk Podlaski

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

powiatowy urząd pracy przeworsk, pocięta ręka mocno, wskażemy, kredyt na start, qwww, brutto co oznacza skrót, ogloszenia kprm gov pl, dofinansowanie na działalność gospodarczą, wymień trzy argumenty które przemawiały za przyjęciem chrztu przez mieszka i

yyyyy