Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-983/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Brzostek

Wartość ogółem: 551845

Wydatki kwalifikowalne: 551845

Dofinansowanie: 551845

Dofinansowanie UE: 469068,25

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach

NIP beneficjenta: 8722013973

Kod pocztowy: 39-230

Miejscowość: Brzostek

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

urzad pracy drawsko pom, pribex, równość m/5-, uzupełnij schemat informacjami dotyczącymi polityki władz zsrr w wymienionych dziedzinach, wymień cele działalności unii europejskiej, wnioski, konferencja 9 luty 2022, de minis, tania wiata dla bydła, podział odporności, centrum matki i noworodka kielce, wyjaśnij zasadność użycia przecinka przed spójnikiem i, ferraty słowacja, urzad pracy bełchatów, dotacje osp 2021, horyzont co to, epidemia polska

yyyyy