Wiejska Szkoła Wielką Szansą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-085/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Kamionka

Wartość ogółem: 375790

Wydatki kwalifikowalne: 375790

Dofinansowanie: 326958

Dofinansowanie UE: 319421,5

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy w Kamionce

NIP beneficjenta: 7141288478

Kod pocztowy: 21-132

Miejscowość: Kamionka

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski / Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

endorfina starachowice, dotacje na istniejący las, warunków, choszczno pkp, przedszkole lubycza, covid 16 kwietnia 2022, rekrutacja małopolska, litwa polska, jak napisać umowę zaliczki, polska a unia europejska, kurs prawa jazdy opole, 3 kwietnia 2022

yyyyy