Wiejski Ośrodek Przedszkolny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-019/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Gmina: Kłodawa

Wartość ogółem: 546975

Wydatki kwalifikowalne: 546975

Dofinansowanie: 546975

Dofinansowanie UE: 464928,75

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO „Z EDUKACJĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

NIP beneficjenta: 6661941240

Kod pocztowy: 62-650

Miejscowość: Kłodawa

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3,5,7,9,x,15,17,19 jest równa 11. wtedy, e wniosek 2019, linia 817, synonim strata, nieprawidłowo, covid pomorskie, www prosto z opolskiego, bez niego przedsiebiorca nie dostanie kredytu, agata zielińska, dozór techniczny definicja, złotowa

yyyyy