Wiejski Ośrodek Rozwoju Dziecka w gminie Jarocin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-025/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Gmina: Jarocin

Wartość ogółem: 360615,6

Wydatki kwalifikowalne: 360615,6

Dofinansowanie: 306523,26

Dofinansowanie UE: 260544,77

Nazwa beneficjenta: Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

NIP beneficjenta: 6341960885

Kod pocztowy: 40-743

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

programy pit 2014, sea region, rzeka dunaj, tunelu pod świną, wałbrzych obwodnica, sosw zamosc, weww, zszoi tychy, parafia brata alberta w kolbuszowej, 22 735 39 00, dom kostomłoty, duże domy projekty, portale inwestycyjne

yyyyy