Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w Gminach Kartuzy i Sierakowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-054/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Sierakowice

Wartość ogółem: 439650

Wydatki kwalifikowalne: 439650

Dofinansowanie: 426460,5

Dofinansowanie UE: 373702,5

Nazwa beneficjenta: Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka Elementarz

NIP beneficjenta: 6341960885

Kod pocztowy: 40-743

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

choroba m54, wójt proz, plus ustaw, rzecz, pisanie skrótami, budtor bestwina, zespół szkół ponadgimnazjalnych w krzeszowicach, dworzec częstochowa

yyyyy