Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach: Niegowa, Ogrodzieniec i Rajcza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-048/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Rajcza

Wartość ogółem: 204192,67

Wydatki kwalifikowalne: 204192,67

Dofinansowanie: 201129,78

Dofinansowanie UE: 173563,77

Nazwa beneficjenta: Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

NIP beneficjenta: 6341960885

Kod pocztowy: 40-743

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

cantrum, www rpo lodzkie pl, przedszkole św józefa sędziszów młp, praca dolnyslask, wyjaśnij w jaki sposób można zbadać pracę serca, młody wojewódzki, mapa pomocy regionalnej, pola eksploatacji przykłady, uzasadnienie wniosku przykład, pozycz 100 zł

yyyyy