Wiejskie przedszkola miejscem dynamicznego rozwoju dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-011/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Dwikozy

Wartość ogółem: 817470

Wydatki kwalifikowalne: 817470

Dofinansowanie: 785470

Dofinansowanie UE: 694849,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Dwikozy

NIP beneficjenta: 8641781834

Kod pocztowy: 27-620

Miejscowość: Dwikozy

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010

suszarka do grzybów własnej konstrukcji, testy specjalizacja chirurgiczna wiosna 2010, krajowy certyfikat covid, stopa dyskontowa co to jest, etat maj 2021, kursy rzeszów bezpłatne 2021, klinika ffx, jak zrobić pana stopka, ustawa o gospodarce nieruchomościami streszczenie, pytania posrednie ang, prawo zamówień publicznych 2021 pdf, calypso elbląg grafik, biznesplan jak napisać wzór, szczecin choszczno, arimr fundusze unijne

yyyyy