Wiejskie przedszkole – lepszy start życiowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-021/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Wiśniowa

Wartość ogółem: 128900

Wydatki kwalifikowalne: 128900

Dofinansowanie: 126900

Dofinansowanie UE: 109565

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiśniowa/Szkoła Podstawowa im. 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Kozłówku

NIP beneficjenta: 8191412834

Kod pocztowy: 38-126

Miejscowość: Markuszowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

poreczenie kredytu, lot balonem śląsk, euro 2021 ile trwa, pełnomocnictwo administracyjne wzór, limit paliwa na hektar 2022, polska unia europejska, powiatowy urząd pracy nowa sól, s11 obwodnica jarocina, zs2 miechów, stan wyjątkowy definicja

yyyyy