Wiejskie przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-012/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Kleczew

Wartość ogółem: 651299,76

Wydatki kwalifikowalne: 651299,76

Dofinansowanie: 555687,76

Dofinansowanie UE: 553604,8

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej

NIP beneficjenta: 6652483915

Kod pocztowy: 62-540

Miejscowość: Kleczew

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

faktura zwolniona z vat wzór art 113 word, portal pomorza pl, obowiązujących, platforma startowa, akumulacja synonim, wzór biznes planu, bożena kwiatkowska, kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, slownik, do kiedy wnioski o dopłaty 2021, 17 stycznia 49, remont ostrów wielkopolski, 3 2, wzór sprawozdania, urzod pracy augustow, biuro pracy ostrowiec, wniosek do wspólnoty mieszkaniowej wzór, musisz to wiedzieć 1409

yyyyy