Wielkie jutro należy do małych dzisiaj

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-186/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Przecław

Wartość ogółem: 240660

Wydatki kwalifikowalne: 240660

Dofinansowanie: 240660

Dofinansowanie UE: 204561

Nazwa beneficjenta: Gmina Przecław

NIP beneficjenta: 8171979911

Kod pocztowy: 39-320

Miejscowość: Przecław

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/17/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

15 marca lubuskie, powiatowy urząd pracy kępno, live chat ministerstwo finansów, pakiet msp, tradycja konwencja, moja droga, opole jakie województwo, pup dabrowa tarnowska, incept kolbuszowa, przedsiębiorstwo innowacyjne, parafia św rodziny bobrek, co ile lat euro, art 71 kc, chrome pełny ekran, otwarcie s19, hospicjum domowe dla kogo, luli, opiekun w przedszkolu kurs

yyyyy